1. Återbetalning

      Om du har reklamerat ditt köp på riktiga grunder återbetalar vi dig senast inom 14 dagar.

      Se Ångerrätt & Reklamation nedan hur du gör för att reklamera en bok.

      Önskar du betala med ett tillgodo, kontakta kundservice så hjälper vi dig.