Läs Bokspegeln online.

Här hittar du alla nummer av Bokspegeln 2020, fullmatade med tips och inspirerande läsning. 

Klicka på en tidning för att läsa den. 

 

Bokspegeln 2021

 Bokspegeln nr 8 2021    Bokspegeln nr 7 2021   

          

        

  Bokspegeln nr 2 2021     

 

Bokspegeln 2020

        

        

 .     

  

 Bokspegeln nr 2 2020  Bokspegeln nr 1 2020

 

Bokspegeln 2019

Bokspegeln 12 2019 Grebe  Bokspegeln nr 12 2019 Hannah

Bokspegeln nr 11 2019  Bokspegeln nr 10 2019

Bokspegeln nr 10 Niklas  Bokspegeln nr 9 2019 

Tidning 8 Roslund  Tidning 8 Olofsson  

Bokspegeln 7  Bokspegeln 7  

Bokspegeln 6 2019  Bokspegeln nr 5  

Bokspegel 5  Bokspegeln nr 4  

  Bokspegeln 3 2019 Splitt  

Bokspegeln 2 2019  Bokspegeln 2   

 

Topplista