Sanna berättelser

Böcker som bygger på sanna berättelser blir allt mer populära. De är baserade på verkliga händelser och griper oftast tag i läsaren med spännande livsöden och gripande historier.