Svenska industrisnillen


Inbunden

{{selectedProduct.StandardPrice}} kr  {{selectedProduct.Price}} kr
{{selectedProduct.Price}} kr 

Förväntas skickas under v.{{selectedProduct.ReleaseWeek}}

({{selectedProduct.NumberOfVotes}})
Spara i önskelistan

Förväntas skickas under v.{{selectedProduct.ReleaseWeek}}

({{selectedProduct.NumberOfVotes}})
Spara i önskelistan

Vad kan du om våra svenska uppfinnare?

Med smittande intresse för ekonomisk historia presenterar författaren Anders Johnson här ett tjugotal svenska industrisnillen och ger en bakgrund till det gynnsamma klimat som skapades under fem tongivande decennier, mellan 1864 då näringsfrihet infördes och första världskrigets utbrott 1914.

I slutet av 1860-talet hörde Sverige till de fattigaste länderna i Europa och landet drabbades hårt av missväxt under flera år. Men på hundra år växte sedan BNP per capita snabbare i Sverige än i något annat land i världen – så pass mycket att Sverige på 1970-talet hade blivit ett av världens rikaste länder. Vad låg bakom utvecklingen?

Förklaringen stavas Entreprenörernas halvsekel - en guldålder för svenska entreprenörer och uppfinnare. Vid tiden omkring förra sekelskiftet framträdde en rad industrisnillen som kom att forma svensk historia. Alfred Nobel revolutionerade sprängtekniken. Lars Magnus Ericsson konstruerade förnämliga telefonsystem. Gustaf Dalén skapade geniala ljusfyrar. Sven Wingquist uppfann ett världs­ledande kullager.

Hur kom det sig att dessa snillen – och många fler –  under just den här perioden lyckades göra banbrytande insatser som lade grunden till framgångsrika industrier? Vilken roll spelade politiska reformer, internationell migration, framväxande folkrörelser - och på vilket sätt samverkade allt detta med uppfinnarnas egna livshistorier?

Läs mer

Produktinfo

Anders Johnson

Anders Johnson (f. 1955) är författare med huvudsaklig inriktning på svensk ekonomisk och politisk historia. Han har skrivit eller medverkat i över 150 böcker, bland annat biografier över Gustaf Dalén, Gustaf de Laval, Torgny Segerstedt och Anna Whitlock. Han har även skrivit om svensk invandringshistoria och svensk entreprenörshistoria. Han har belönats med ett flertal utmärkelser för sitt författarskap, bland annat av Svenska Akademien, Svenskt Näringsliv, Studieförbundet Vuxenskolan och Centrum för Näringslivshistoria.

Vad kan du om våra svenska uppfinnare?

Med smittande intresse för ekonomisk historia presenterar författaren Anders Johnson här ett tjugotal svenska industrisnillen och ger en bakgrund till det gynnsamma klimat som skapades under fem tongivande decennier, mellan 1864 då näringsfrihet infördes och första världskrigets utbrott 1914.

I slutet av 1860-talet hörde Sverige till de fattigaste länderna i Europa och landet drabbades hårt av missväxt under flera år. Men på hundra år växte sedan BNP per capita snabbare i Sverige än i något annat land i världen – så pass mycket att Sverige på 1970-talet hade blivit ett av världens rikaste länder. Vad låg bakom utvecklingen?

Förklaringen stavas Entreprenörernas halvsekel - en guldålder för svenska entreprenörer och uppfinnare. Vid tiden omkring förra sekelskiftet framträdde en rad industrisnillen som kom att forma svensk historia. Alfred Nobel revolutionerade sprängtekniken. Lars Magnus Ericsson konstruerade förnämliga telefonsystem. Gustaf Dalén skapade geniala ljusfyrar. Sven Wingquist uppfann ett världs­ledande kullager.

Hur kom det sig att dessa snillen – och många fler –  under just den här perioden lyckades göra banbrytande insatser som lade grunden till framgångsrika industrier? Vilken roll spelade politiska reformer, internationell migration, framväxande folkrörelser - och på vilket sätt samverkade allt detta med uppfinnarnas egna livshistorier?

Läs mer

Produktinfo
Om Anders Johnson