1. Borttagning av personuppgifter

      Du har alltid rätt att begära rättelse av fel, spärra, begränsa eller helt få dina uppgifter borttagna utan onödigt dröjsmål. För att göra det vänder du dig till kundservice. Om du har betalningsåtaganden kvar sparar vi de uppgifter som krävs tills betalningen är fullgjord och de uppgifter som krävs i gällande bokföringslagar. Vid avlutat medlemsavtal raderas även utlämnad personuppgiftsdata och statistik avidentifieras.